Skrim Kongsberg Håndball

Skrevet av NTH
Skrim Kongsberg er en håndball klubb i utvikling. Klubben har lange tradisjoner tilknyttet IL Skrim, og ble organisert som et eget idrettslag i 2012.
Skrim Kongsberg bygger klubben på egenutviklede lokale spillere. Vi skal være en klubb med ca. 70 % egenutviklede spillere fra Kongsberg og omegn.
Skrim Kongsberg har laget i sentrum. Lagets verdier er; Vilje – Lojalitet – Glede – Respekt